CATÀLEG DE CURSOS D’INFORMÀTICA I TICS DISPONIBLES PELS TREBALLADORS DEL CCM-on-line-

Inici immediat (abans de finalitzar 2014)Ref: CatàlegCursosCCM/desembre’2014
Les dades recollides en el Catàleg són de caràcter intern al Consell Comarcal del Maresme, i queden registrades a la base de dades del Maresme Capacita.