Sessió IV 


SESSIÓ IV: Models de currículums


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

   Enllaços CV en clau de Competències:http://www.slideshare.net/Rak10/exemple-cv-europeu-catal


 


http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


Finalitza la segona edició del programa “Joves per l’Ocupació, 2013-2015” amb una inserció del 64,28%

El Consell Comarcal del Maresme valora molt positivament els resultats assolits a la segona edició del programa “Joves per l’Ocupació” adreçat a maresmencs i maresmenques d’entre 16 i 25 anys. El programa que permet compaginar la formació, l’orientació i l’experiència professional ha permet inserir laboralment el 64,28% dels participants i retornar al món educatiu el 14,28%.

Aquest programa, que forma part del “Pla Inserjoves” de polítiques actives d’ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha permés a 34 joves de la comarca rebre formació i assolir experiència professional en dues especialitats força demandades al Maresme: auxiliar de cuina i cambrer/a de restaurant i bar i auxiliar de magatzem i comerç.

Els requisits demandats per participar-hi era tenir entre 16 i 25 anys, trobar-se en situació d’atur i tenir una baixa qualificació o haver abandonat el sistema educatiu. L’objectiu del programa era millorar les condicions d’ocupabilitat d’aquest col·lectiu a partir de la formació professional o de l’incentiu per tornar al món educatiu. Amb aquet doble objectiu, es van combinar accions d’orientació, tutorització, seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional a les empreses a partir de la possibilitat d’un contracte de treball d’un mínim de 6 mesos. En total, 350 hores de formació professionalitzadora i 80 hores de pràctiques en dos sectors d’activitat: l’hostaleria per als joves que seguien l’itinerari d’auxiliar de cuina i cambrer/a de restaurant i bar, i al comerç per als auxiliars de magatzem i comerç.

De les 34 persones participants al programa, 28 han finalitzat amb èxit la fase formativa i d´aquests 16 persones han realitzat pràctiques en empreses relacionades amb l´especialitat formativa.

Durant tot el període d´execució del programa, dels 28 participants 18 han tingut un contracte laboral, algun d´ells més d´un contracte, fent un total de 26 contraccions i 4 joves han retornat al sistema educatiu (graduat de la E.S.O., proves d´accés o graus mitjos).

Nova edició del programa “Joves per l’Ocupació”

En aquest moment, el Consell Comarcal del Maresme està executant la tercera edició del programa “Joves per l´Ocupació 2014 -2015”, projecte subvencionat pel Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC), per fons provinents dels Pressupostos Generals de l´Estat i pel Fons Social Europeu.

Aquest programa està adreçat a les persones joves de la comarca de 16 a 24 anys (fins a 30 anys en el cas de persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%), situació d´atur, amb una baixa qualificació o amb abandonament del sistema educatiu, inscrites com a demandants d´ocupació i incloses en el Registre de Garantia Juvenil.

De les 34 persones seleccionades, 33 persones ja han finalitzat amb èxit la fase formativa en les especialitats de:

• Zelador/a sanitari/ària.
• Auxiliar de magatzem i comerç.

Des d’aquest mes de juny, els participants estan realitzant les 80 hores de pràctiques no laborals en empreses del sector i l´especialitat de la formació, i es preveu que el 100% dels alumnes disposin d´aquesta oportunitat. Resta pendent de realitzar la fase de contractació laboral.

La tercera edició finalitzarà el proper 31 de desembre de 2015, i fins aquesta data es proporcionarà acompanyament als joves en el seu procés d´inserció laboral i/o en la realització del projecte laboral.

Sessió I
MATERIAL DIDÀCTIC
SESSIÓ I: Construeix el teu projecte professional

 


Dossier de Projecte Professional, CLIQUEU AQUÍ

Els trenta municipis del Maresme s’integraran en un únic Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació

Està previst que el mes de març es faci l’acte de signatura

  


La presidenta de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, i el conseller delegat de Promoció Econòmica i Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme (CCM), Bernat Costas, han presentat avui en roda de premsa l´Acord per al Desenvolupament Econòmic i l´Ocupació del Maresme. Aquest acord estableix la fusió en un sol Ens el Pacte Local per a l´Ocupació de Mataró (coordinat per l´IMPEM) i el Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme (coordinat pel CCM), per treballar de forma conjunta i consensuada en polítiques de desenvolupament econòmic i assolir objectius coherents amb la nova realitat del territori.


L´Acord per al Desenvolupament Econòmic i l´Ocupació va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Maresme celebrat el 20 de gener i està previst que s´aprovi demà en el Ple de febrer de l´Ajuntament de Mataró. Altres ajuntaments com és el cas del Masnou ja l´han aprovat. El passat mes de juliol els coordinadors del dos Pactes així com els agents socioeconòmics van signar la proposta d´acord marc de fusió dels dos Pactes a la Sala de Plens del CCM. El nou ens aplegarà tots els municipis de la comarca, el Consell Comarcal del Maresme, l´IMPEM, i els agents socioeconòmics (entitats representants dels treballadors i dels empresaris). Està previst que el mes de març es faci l´acte de signatura amb els agents implicats al municipi de Calella. Treballar de forma conjunta L´objectiu de fusionar les dues estructures, que elaboren plans d´actuació i programen les polítiques actives d´ocupació del Maresme, és treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per tal d´aconseguir més eficàcia i optimització de recursos, amb l´objectiu de millorar la qualitat de l´ocupació i augmentar la competitivitat de l´economia en l´àmbit territorial. A més, el document també recull els següents objectius específics: Facilitar l´emergència de projectes innovadors i d´impacte territorial, generadors de coneixements i d´ocupació.
-Ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic del territori d´influència (comarca del Maresme).
-Aprofitar i augmentar les sinergies existents per fomentar l´ocupació i l´esperit empresarial, donar suport a la innovació i qualificació del capital humà.
-Oferir coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives per al desenvolupament local, a partir d´una programació i gestió concertada en el territori. Línies estratègiques comunes L´acord contempla les següents línies estratègiques del Pacte Local de Mataró i del Pacte Territorial del Maresme definides a la programació 2008-2011 del projecte REPTe (Reflexió Estratègica dels Pactes Territorials):
1:
Coordinar el disseny per al desenvolupament econòmic i l´ocupació del Maresme per millorar els nivells de cooperació local, comarcal i supracomarcal, liderar projectes de desenvolupament estratègic sostenibles i proactius per al conjunt del territori.
2:
Fomentar l´esperit empresarial i la creació d´empreses. Millorar l´adaptabilitat de les empreses, el personal i l´empresariat. Promoure l´economia social i l´autoocupació.
3:
Impulsar mesures actives per millorar la qualitat de l´ocupació i augmentar l´ocupabilitat de les persones.
4:
Afavorir la igualtat d´oportunitats i fomentar el mercat laboral inclusiu.
5:
Augmentar i millorar la capacitació del capital humà. Fomentar l´orientació i la formació al llarg de tota la vida.
6:
Adaptar el territori i les infraestructures al model de desenvolupament econòmic sostenible.
7:
Donar suport a la innovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (trinomi R+D+I) i al nou model econòmic basat en el coneixement.
8:
Potenciar els sectors econòmics emergents i acompanyar als sectors tradicionals en la seva transformació en pro d´una major diversificació de l´economia territorial.
9:
Promocionar la comarca del Maresme a l´exterior i crear factors d´atractivitat per tal de potenciar la seva activitat econòmica.
10:
Millorar la projecció internacional de les empreses de la comarca, atreure inversors, afavorir el finançament i fomentar les exportacions.
11:
Adaptar les administracions locals i comarcals a la nova visió estratègica i al nou model de desenvolupament econòmic sostenible. D´aquestes línies estratègiques, 5 seran prioritàries per al pla de treball 2008-2009: Organització estratègica (
1)
-La creació d´empresa i el foment de l´esperit empresarial (
2)
-La qualitat en l´ocupació (Línies 3 i 4)
-La capacitació del capital humà (
5)
-Donar suport a la innovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (
7). Òrgans de decisió Els òrgans de decisió i gestió de l´acord són: el Plenari, Presidència i Vicepresidència, Comissió Executiva, Comissió Tècnica. Els pactes d´ocupació a Mataró i Maresme El Pacte Local per a l´Ocupació a Mataró va néixer l´any 1998 i hi participen l´Ajuntament de Mataró, la UGT, CCOO i la Federació d´Associacions i Gremis de Mataró i Comarca. Des d´aleshores s´han signat tres pactes, el darrer amb una vigència de 2004 a 2007. El Consell Comarcal del Maresme l´any 2000 va signar el seu primer Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme en el qual hi participen els 29 ajuntaments del Maresme (tots excepte Mataró que ja té un Pacte propi), el Consell Comarcal del Maresme, les organitzacions sindicals UGT i CCOO i les organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC. Fins ara aquests han estat els instruments que articulaven les directrius i estratègies d´ocupació i desenvolupament local, gestionaven les sol·licituds de subvencions a la Xarxa Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona, del departament de Treball de la Generalitat de Catalunya entre altres. Els dos pactes s´han prorrogat durant el 2008 amb la finalitat de definir aquest nou model, l´Acord per al Desenvolupament Econòmic i l´Ocupació del Maresme.

La Xarxa comarcal d’interacció empresarial del Maresme

 

El Consell Comarcal del Maresme promou el programa “Xarxa Comarcal d´Interacció Empresarial. Maresme”, amb l´objectiu general d´enfortir la relació de les àrees de Promoció Econòmica dels municipis amb les empreses a través de la creació d’una Xarxa Comarcal entre el Consell Comarcal del Maresme i els municipis del territori per treballar de manera transversal els següents aspectes: Xarxa de tècnics d’intermediació laboral, col·laboració dels agents socials i econòmics de la comarca, metodologia comuna amb tots els municipis del Maresme, directoris municipals amb impacte comarcal i el pla de comunicació comarcal.

El Consell Comarcal i CCOO assessoraran els joves del Maresme per facilitar la seva incorporació al mercat laboral

Per part del CCM, és un projecte transversal de Promoció Econòmica i Joventut

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo i el secretari general de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental- Maresme de CCOO, José Cachinero, han signat un conveni de col·laboració entre les dues institucions per tal d’assessorar i orientar els joves que han acabat una etapa formativa i volen accedir al mercat laboral.


L’any 2006 la població del Maresme d’entre 15 i 25 anys era de més de 46.000 joves, segons recull l’ Informe estadístic:
Les realitats juvenils del Maresme 1996-2006
elaborat per l’ Observatori de la Joventut del Maresme del CCM. Aquest és el públic potencial al qual aniran destinades les accions que el Consell Comarcal del maresme i la Unió Intercomarcal CCOO del Vallès Oriental i Maresme impulsaran per ajudar els joves en el període de transició escola-treball. L’objectiu és millorar el circuit d’inserció laboral dels joves un cop finalitzats els estudis i, alhora, treballar perquè aquells que no han aconseguit el graduat en ESO puguin reinserir-se en el món educatiu. Tant des de l’Oficina de Serveis a la Joventut del Maresme (que treballa en contacte directe amb els punts d’informació juvenils i amb les regidories de joventut dels diversos ajuntaments de la comarca) com des de CCOO (que està desenvolupant accions adreçades a joves dins el pacte per l’ocupació del Maresme) s’havia detectat la necessitat d’aquests joves de poder accedir a una informació i orientació especialitzades i personalitzades que els ajudi a triar el seu futur professional d’acord amb les pròpies capacitats i prefèrències personals i vocacionals, però també vinculades amb la situació i les necessitats de l’entorn. En aquest sentit, es treballarà en col·laboració amb els ajuntaments i a més llarg termini s’avançarà cap a l’establiment d’un dispositiu de suport i acompanyament de la transició escola-treball que incorpori també al teixit empresarial amb la finalitat d’anar adequant l’oferta formativa a les necessitats professionals del territori.