Inici El Consell Missió, visió, valors i Codi ètic

Missió, visió, valors i Codi ètic

Els valors del Consell Comarcal del Maresme
EL CONEIXEMENT I LA DEFENSA DEL TERRITORI

L’elevat grau de coneixement que el CCM disposa del seu territori en l’àmbit cultural, econòmic i social permet planificar i proposar actuacions amb la finalitat de protegir, promocionar i potenciar les capacitats de la comarca


LA VOLUNTAT DE SERVEI

La implicació i el copromís amb els ajuntaments de la comarca per tal de proveir-los dels serveis i els programes segons les seves necessitats.LA INNOVACIÓLa recerca de solucions innovadores i imaginatives en la prestació de serveis cap als ajuntaments


L’ORIENTACIÓ A RESULTATS

La capacitat de redirigir les actuacions dels serveis en funció de l’avaluació dels resultats. La Direcció per Objectius (DpO) i l’aplicació d’un model de gestió de qualitat propi constitueixen les dues eines que permeten reorientar les accions dels serveis en funció dels resultats obtinguts.


L’EFICIÈNCIA

La capacitat de respondre a les demandes dels ajuntaments amb els recursos i el temps adequat


LA QUALITAT

El compromís amb la millora contínua dels nostres serveis mitjançant la implantació de models estàndards que permetin satisfer les expectatives dels ajuntaments, la ciutadania i els usuaris.


La Visió del Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme vol ser:
  • Un referent com a model d’organització, innovació i gestió de serveis supramunicipals  • Un referent de tots els ens supralocals de caràcter sectorial que actuen en el territori  • Una administració al servei dels municipis que ha de potenciar les relacions de solidaritat, mancomunitat, cooperació i treball en xarxa entre els ajuntaments del Maresme


La Missió del Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme és una administració pública local al servei dels municipis de la comarca que vetlla perquè totes les persones que viuen al Maresme, amb independència de la grandària del seu municipi, tinguin accés als mateixos serveis sota el mateixos principis d’eficiència, qualitat i innovació.