Contractació de les obres dels treballs de manteniment de les lleres del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Tipus:
Negociat sense publicitat

Pressupost base licitació:
105.000,00 €

Procediment d´adjudicació:
105.000,00 €

Adjudicatari:
Serveis Salicru SCP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte per executar “Obra de treballs de manteniment de les lleres del Maresme”, cofinançat pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i eix 4.


Aprovat mitjançant Decret de Presidència núm. 96/14 de data 21 de març de 2014, i ratificat en la Comissió Permanent del Ple de data 8 d’abril de 2014.


 

Bases reguladores Projecte pilot Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme

Termini per presentar sol.licituds: 24 de març de 2014

Bases reguladores del procediment per a l’atorgament de les autoritzacions del Projecte pilot del Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme.

 

Edicte aprovació bases reguladores Projecte pilot Mercat Itinerant de Productes de la Terra del Maresme

 

Instància sol.licitud Participació al Projecte

 

Declaració Responsable

 

 

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.Cabrils

Edicte d’aprovació inicial del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Cabrils.

 

Aprovació Projecte Executiu de la Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme. Caldes d’Estrac. Modificat

Edicte d’aprovació inicial del Projecte Executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Caldes d’Estrac. Modificat

 

Ple 20.11.12 Adjudicació concertació operació préstec per al CCM

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DOCUMENTS:

 

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

Aprovació inicial Projecte “Pla Especial i Projecte de Línia elèctrica MT, CTI i Línia elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta

Aprovació provisional Projecte “Pla Especial i Projecte de


elèctrica MT, CTI i
elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta”

 

Edicte publicat al BOPB núm. de registre 022012022272 de data 9 d’octubre de 2012

 

Contractació del Servei d’Informació i Assessorament Jurídic i Psicològic a dones del Maresme (SIAD Maresme)

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Adjudicatari:
Assistència i Gestió Integral FP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte