Contracte pel servei de la prestació ruta 15 transport adaptat porta a porta

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

DOCUMENTS:

 

Contracte d’obres i serveis per a la remodelació del pretractament de l’EDAR de Teià

El termini de presentació de pliques finalitza el 23 d’abril

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

“Contractació de subministraments d´energia elèctrica als ens locals de la comarca del Maresme”

ESTAT:
adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Procediment negociat sense publicitat mitjançant subhasta electrònica

DOCUMENTS:
Composició de la Mesa per a la Contractació derivada de “l´Acord marc del subministrament d´energia elèctrica, amb destinació als departaments de l´Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats que participen en el Sistema central d´adquisicions” del subministraments d´energia elèctrica als ens locals de la comarca del Maresme” per a la compra d’energia elèctrica

Hipervincle


Acta 1
Hipervincle


Ajornament subhasta pública fins l’1 de setembre a les 10.00h
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Estudi “Implantació d´una comptabilitat energètica a 4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió informàtica i assessorament”

Adjudicació definitiva

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: Gassó Auditores SLP DOCUMENTS: Adjudicació provisionalHipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle