Contracte d’obres i serveis per a la remodelació del pretractament de l’EDAR de Teià

El termini de presentació de pliques finalitza el 23 d’abril

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de juliol


El proper dimarts, 15 de juliol a les 19.00h, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari amb el següent ordre del dia: 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 20 de maig de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Presa de possessió de la Sra. María Angeles Montoya Benzal, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Presa de possessió de la Sra. Núria Sans i Palau, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Presa de possessió del Sr. Salvador Casas i Burgués, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme
-5.-Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2008. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 6.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l´edifici situat al Passeig del Callao s/n de Mataró
-7.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la integració dels centres universitaris de l´EUM i l´EUPMT a la Fundació Pública Tecnocampus.
-8.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la redacció de la Xarxa Viària Local i Comarcal (per a la millora de la mobilitat interna al Maresme).
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania per al suport al Pla Comarcal de Joventut per a l´any 2008.
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l´Escola Universitària del Maresme per a la regulació del funcionament del Maresme Centre de Negocis.
-11.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjador escolar.
-13.-Aprovació, si s´escau, de la creació del Grup de Treball sobre la Mobilitat al Maresme.
-14.-Incoació, si s´escau, d´expedient per a la cessió gratuïta de les accions de CETEMMSA a la Fundació CETEMMSA.
-15.-Aprovació, si s´escau, de l´annex al conveni de col·laboració amb Comissions Obreres – CCOO per l´acció “Assessorament i orientació sociolaboral per a joves”.
-16.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb La Caixa de Pensions per a gestionar la línia de microcrèdits presentada per MicroBank dels usuaris del Centre de Negocis del Maresme.
-17.-Adscripció, si s´escau, a l´EUM de l´ús del bé del servei públic vehicle OPEL COMBO matrícula B-9315-WY.
-18.-Modificació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 4 de la taxa d´ocupació de l´edifici de l´Escola Universitària del Maresme.
-19.-Ratificació, si s´escau, del text de la modificació dels Estatuts del Consorci Digital Mataró Maresme.
-20.-Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva, si s´escau, de l´ordenança núm. 4 reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 174/08 de 30/05/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la formació en pràctiques d´un alumne.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 189/08 de 12/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la realització dels cursos de monitor/a de menjador i de transport escolar.
-23.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 200/08 de 27/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb IAESTE per a la realització de pràctiques de formació per a estudiants estrangers. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 24.-Aprovació, si s´escau, de la liquidació del cànon del primer semestre del Servei Comarcal d´Abastament d´Aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord per a l´exercici 2008.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Observatori del Paisatge i els ajuntaments d´Alella, El Masnou i Teià per a la realització de la Carta del Paisatge d´Alella, El Masnou i Teià.
-26.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament del Masnou per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-27.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ajuntaments d´Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró i Òrrius per a la realització de la Carta del Paisatge de la Vall de la Riera d´Argentona.
-28.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria de la Vallalta, Sant Pol- Sant Cebrià.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 197/08 de 25/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de cooperació amb la Universitat de Barcelona per a la formació en pràctiques d´un alumne. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda de modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena signat l´any 2005, per a l´equip d´atenció a les persones víctimes de maltractaments.
-31.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 188/08 de 11/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar i Alella, per a la prestació de serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina comarcal d´habitatge.
-32.-Informes, precs i preguntes.

Estudi i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la gestió d´instal·lacions energètiques del municipi de Pineda de Mar cap a empreses de serveis energètics

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DADES DEL CONTRACTE:
DADES DEL CONTRACTE:

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment negociat sense publicitat

Adjudicatari:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA