Bases de la XXVIII Mostra Literària del Maresme 2011

Termini de presentació: Fins el 1 de juliol de 2011  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2011/12

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 15 de juliol de 2011.

Els informem que hi ha hagut una modificació a les Bases, en el següent enllaç estan actualitzades.

 

Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en el servei educatiu i social de menjador escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al BOP.  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Oferta Pública d’Ocupació de 2009

Inspector/a ambiental

 • Resultats globals obtinguts en la fase d’oposició.

 

 

 

 • Resultats de la prova teòrica i determinar la data de la prova pràctica de la fase d’oposició.

 

 • Convocatoria dels candidats admesos que no van acreditar els coneixements de català i determinar la data de la prova teòrica de la fase d’oposició.

  

 

 • Rectificació de l’anunci per la convocatòria del català

 

 • Anunci de la llista d’admesos i exclosos plaça Inspector Ambiental OPO 2009 

 

 • Termini per presentar les reclamacions contra la relació d’admesos i exclosos: 20 de juliol de 2011
 • Anunci de modificació de les Bases específique 
 • Anunci de les bases publicat al BOP i al DOGC, Cliqueu aquí (5)
  • Bases Generals per a la selecció de les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de 2009-2011, Cliqueu aquí(4)
  • Bases específiques reguladores del procediment selectiu de la plaça d’Inspector/a Ambiental, Cliqueu aquí(3)
 • Per descarregar-vos el model d’instància per adreçar al Consell Comarcal del Maresme, Cliqueu aquí(2)
 • Per descarregar-vos el model de currículum, Cliqueu aquí(1)
 • Termini per presentar les instàncies plaça Inspector/a Ambiental: 14 de juny de 2011

 

 

Contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
105.680,16 €

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini de presentació d’ofertes:
El termini per presentar les ofertes és fins el 28 de febrer de 2011.

Obertura de pliques:

 El proper dia 15 de març de 2011 a les 12:00h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 2.

El proper dia 9 de maig de 2011, a les 12:30h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 3.DOCUMENTS:

Anunci de licitació

 


Plecs Administratius

 


Plecs Tècnics

 


Annex del Plec tècnic

 


Mesa de contractació

 


Adjudicació