Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 18 de desembre

La sessió començarà a les 19.00h

El dimarts, 19 de desembre, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà una sessió plenària, de caràcter extraordinari, amb un únic punt a l’ordre del dia: Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2008.

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

Ordre del dia del Consell d’alcaldes que se celebrarà el 17 de juny a les 5 de la tarda

Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

El dimarts, 17 de juny a les 5 de la tarda, es reunirà el Consell d’Alcaldes per debatre els següents temes: 1.-Aprovació , si s´ escau, de la Acta de la sessió celebrada el 18 de desembre de 2007.
-2.-Presentació de l´acord d´ integració de les dues escoles universitàries públiques del Maresme en el si de la Fundació Tecnocampus.
-3.-Presentació del Pla pel desplegament de la xarxa de fibra òptica la Maresme.
-4.-Presentació del Projecte de suport a la gestió local en l´ àmbit de la salut pública.
-5.-Presentació de la implementació al Maresme de la Llei de la Dependència.
-6.-Presentació del treballs a desenvolupar l´ any 2008 del Pla estratègic Maresme 2015.
-7.-Presentació dels treballs preparatius per a la fusió dels dos Pactes Territorials per l´ ocupació al Maresme.
-8.-Explicació del punt en que es troba el tema de mobilitat al Maresme.
-9.-Precs i Preguntes. Els mitjans de comunicació que desitgin prendre imatges de la reunió, ho podran fer durant els 5 primers minuts

Estudi “Implantació d´una comptabilitat energètica a 4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió informàtica i assessorament”

Adjudicació definitiva

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: Gassó Auditores SLP DOCUMENTS: Adjudicació provisionalHipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle