Inici Seu Electrònica Oficina Comarcal de Suport a l'Administració Electrònica

Oficina Comarcal de Suport a l'Administració Electrònica

Informe de l’Administració Electrònica del Maresme

 


Podeu accedir a les conclussions de l’Informe de l’Administració Electrònica del Maresme CLICANT AQUÍ

Jornada: Avancem cap a l’administració electrònica

Heu de confirmar la vostra assistència a:  
earanda@ccmaresme.cat o  
jordi.doria@ccmaresme.cat

PROGRAMA {.C}9.00h.- Benvinguda i presentació
-9.15h.- Presentació dels serveis CESICAT. Vía Oberta: Compartim dades entre les administracions. A càrrec d’Administració Oberta de Catalunya.
-10.15h.- El portal EACAT per a la relació entre els ens locals. E-NOTUM: servei de notificacions electròniques. Ponència a càrrec de l’Administració Oberta de Catalunya
-11.00h.- Pausa-cafè
-11.30h.- Xarxa Oberta de Catalunya. Ponent: Consorci itCAT
-12.00H.- Xarxa de Banda Ampla del Maresme. Ponent: Consell Comarcal del Maresme
-12.30h.- Contractació dels serveis de telecomunicació per als ajuntaments del Maresme 2011-2012
-13.15h.- Final de la jornada.

Data: 2010-10-29

Lloc: Maresme Centre de Negocis (Passeig del Callao s/n de Mataró)

4. Entitat col·laboradora del Consorci AOC en la gestió de subvencions


El Consell Comarcal col·labora amb el Consorci AOC en la gestió de les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca en les convocatòries anuals de subvencions als ens locals per a la participació en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC.

La nostra tasca és revisar la justificació de les despeses incorregudes en els projectes subvencionats i avaluar-ne la correcta execució i implantació.

Els ajuntaments han de justificar la despesa a través de l´EACAT mitjançant els models estàndard de certificació de la despesa. Aquest procediment es detalla en {h}aquest enllaç{|}http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SUBVENCIONS/Justificació-de-subvencions-per-part-dels-ajuntaments

1.- Servei d´assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d´implantació dels serveis d´administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.
 

 



























































                                                                                               PRINCIPALS SERVEIS

e-TRAM


 
 


Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per internet

Via Oberta


 


Compartició de dades entre administracions

EACAT


 


Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiquea catalanes

PSCP


 


Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil del contractant)

e.FACT


 


Factura electrònica

eNOTUM


 


Notificacions electròniques

ERES


 


Registre d’Entrada i Sortida

Cercador


 


Cercador de les administracions públiques

IDEC Local (GEOLOCAL)


 


Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc)

Entitat de Registre idCAT


 


Certificats digitals per als ciutadans

Serveis de Seguretat CESICAT


 


Seguretat en la informació

e-TAULER


 


Permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet

 



On som? No us perdeu! consulteu GeoLocal

 


Plaça Miquel Biada, 1  08301 Mataró (davant l’estació de RENFE)



Clauer idCAT: portabilitat i seguretat


Es tracta d’una memòria USB on ha quedat enregistrada, a partir de la creació d’una zona criptogràfica, la identitat digital del ciutadà que l’ha sol·licitat. El clauer idCAT és gratuït i granteix la seguretat tota vegada que protegeix la informació amb un PIN de vuit caràcters, mitjançant un programari de gestió inclòs dins el mateix clauer.

Els principals avantatges del clauer idCAT són els següents:

Portabilitat: es pot dur a tot arreu com una clau més.


Seguretat: l’accés a la clau privada està protegit amb paraula de pas, i un cop s’extreu de l’ordinador desapareixen els certificats del sistema.


Compatibilitat: basat en els estàndards PKCS#11 i COSm és a dir, compatible amb aplicacions que els utilitzin: Firefox, Internet Explorer i properament també per sistemes operatius Linux i MAC


Admisió d’altres certificats: s’hi poden importar altres certificats encara que no siguin emesos per CATCert.


Ús com a meòria USB: per emmagatzemar els fitxers que es vulgui


Actualització del programari: és automàtica a través d’Internet, molt útil en cas de detectar una vulnerabilitat que s’hagi de corregir de forma massiva.

Què és un certificat digital?


Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l´utilitzin una sèrie de manifestacions que s´hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

L’ús del certificat digital garanteix:
La identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.


-La integritat de la transacció. S’ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.


-El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.


-La confidencialitat de l’enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

El certificat digital està format per un conjunt de requisits:

Certificat digital = (clau pública del titular+dades del titular) signat per l’entitat de certificació.
Conté a més:


-Les dades identificatives del certificat.


-Les dades identificatives del posseïdor del certificat.


-L´algorisme de signatura (nombre informàtic)


-Les dades d´identificació de l´entitat certificadora.


-El període de validesa del certificat.


-La clau pública.


-La signatura de l´entitat certificadora.

CATCert emet certificats digitals per a les administracions públiques catalanes, permetent assegurar la identitat de treballadors públics, programari, aplicacions i servidors.

En relació a la signatura que els certificats personals generen, la Llei 59/2003 de signatura electrònica reconeix tres tipus de signatura electrònica, en funció del certificat digital que la genera: signatura ordinària, signatura avançada i signatura reconeguda, aquesta última equiparada a la signatura manuscrita.

Els certificats personals de CATCert de classe 1 continguts en un xip criptogràfic, generen signatura reconeguda, el nivell més alt de seguretat i l´idCAT genera signatura avançada.