Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) – El Masnou

Suport a persones immigrades en temes relacionats amb la legislació d’estrangeria.

Descripció
El recurs té els següents objectius:
– Suport a persones immigrades en temes relacionats amb la legislació d’estrangeria.
– Afavorir la inserció social d’aquest col.lectiu.
– Fomentar la defensa dels drets de ciutadania de les persones immigrades.

Àmbit
Suport per l’accés al mercat de treball

Titularitat
Pública

Sistema d’accés
Gratuït

Destinataris
Persones immigrants residents als municipis de El Masnou, Teià i Alella.

De qui depèn
Sindicat Comissions Obreres (CCOO)
Serveis Socials. Conveni de col.laboració amb els Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià.

Territori d’actuació
Alella | El Masnou | Teià

Ubicació
Edifici Centre del Masnou

Adreça
C/ Pujadas Truch 1a planta, 08320 – El Masnou

Telèfon
93 540 74 40

Horari
Dijous de 16 a 20h