Centre obert – Mataró

Servei que dóna suport als joves a l’Escola Salesians.

Descripció

Servei diürn que realitza una tasca educativa fora de l’horari escolar que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.


Àmbit
Suport a l’èxit escolar

Sistema d’accés
L’Ajuntament, els instituts i escoles i l’EAP deriven els joves al recurs. També les famílies poden sol·lictar que el jove participi en el recurs.

Destinataris
Infants i adolescents de 6 a 16 anys, prioritàriament aquells que estan en situació de risc o de desamparament.

De qui depèn
Salesians Sant Jordi

Territori d’actuació
Mataró

Ubicació
Salesians Sant Jordi

Adreça
Av. Puig i Cadafalch, 80
08303 – Mataró

Telèfon
93 758 90 69

Adreça electrònica
 
david.lopez@salesians.cat /  
pes.mataro@salesians.cat

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 12:30h i de 15 a 20h.