Cinquena pròrroga d’ERTO’s (període sol·licitud fins el 15 d’octubre 2021)

Tipus: Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
Convocatòria:
Adreçat a persones autònomes o empreses amb treballadors a càrrec
Descripció: Es diferencien dos modalitats de pròrroga d’ERTO:

Per impediment d’activitat. Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores, si les seves activitats estan suspeses. Tindran dret als següents percentatges d’exoneració:
– El 100% de l’aportació empresarial meritada durant el període de tancament, i fins el 31 de gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
L’exoneració serà del 90% per aquelles empreses o entitats que tinguin 50 o + treballadors.

Han d’estar incloses en els següents CCAEs:
Empreses d’organització d’esdeveniments esportius no oficials (CCAE 9319)
Empreses que gestionen parcs i fires d’atraccions (CCAE 9321)
Empreses d’activitats lúdiques privades en espais tancats (CCAE 9329)
Sales de joc, casinos i bingos (CCAE 9200)
Bars i restaurants (CCAES 5610 i 5630)
Empreses d’organització de congressos, fires comercials i festes majors (CCAE 8239)
Centres d’estètica i bellesa (CCAE 9602)

Per limitació d’activitat. Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, tindran dret als següents percentatges d’exoneració:
– Les de menys de 50 empleats es beneficiaran d’exoneracions del 100% a l’octubre , el 90% al novembre, el 85% al desembre i el 80% al gener.
– Les que tinguin més de 50 treballadors s’estalviaran el 90% a l’octubre, el 80% al novembre, el 75% al desembre i el 70% al gener.


En ambdues modalitats ha d’existir una prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, i s’aplicaran en funció dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió/limitació d’activitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Fins al 15 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Reial Decret Llei 18/2021
Enllaç: SEPE