Coincidint amb l’augment del consum d’aigua potable, s’incrementa la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme

 

Entre el 20 i el 26 de juny, la concentració mitjana de sodi que va tenir l´aigua potable subministrada en alta des de l´estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta ha estat de 191 mg de sodi per litre d’aigua.
L’augment del sodi que s’ha registrat a les dues darreres setmanes coincideix amb un increment del consum d’aigua potable. Tot i això, encara estem per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua. Com a complement d’aquesta dada, s’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l´aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l´aigua potable. Per accedir a la gràfica d’evolució de la concentració de sodi,  
Cliqueu aquí