Col.lectius d’atenció especial: joves de l’Alt Maresme d’entre 16 i 29 anys

 

A l´Alt Maresme el col·lectiu dels joves d´entre 16 i 29 anys va formalitzar un total de 15.208 contractes, el 39,27% dels generats en aquest àmbit al llarg de l´any 2016, una xifra que no hem de menystenir. És menys positiu el fet que només el 10,54% d´aquestes contractacions van ser de caràcter indefinit. O el que és el mateix, el 89,46% dels nous contractes formalitzats van ser temporals.


Quant a les 50 ocupacions amb més contractes a joves, un cop més aquella amb un major volum va ser la dels cambrers assalariats amb 3.369 contractes, el 22,15% dels contractes generats per a persones joves. Només el 6,95% d’aquests contractes van ser indefinits. De fet, el pes de la contractació indefinida no va assolir ni el 20% en cap de les 10 ocupacions amb més contractes.


Quant als contractes indefinits, el primer lloc també l’ocupà l’ocupació del cambrers assalariats que amb 234 contractes indefinits va concentrar el 14,60% de la contractació indefinida del col·lectiu. La dels venedors de botigues i magatzems va ocupar el segon lloc amb un concentració del 10,98% i aquesta fou del 4,30% per la tercera ocupació amb més contractes indefinits, la dels altres empleats administratius sense tasques d’atenció al públic ncaa.


Quan mirem però el pes de la contractació indefinida, potser l’indicador més rellevant quant a certa qualitat de l’ocupació, no és rellevant en cap de les primeres 10 ocupacions. Així, l’ocupació amb aquest índex més elevat va ser la dels dissenyadors de productes i peces de vestir amb un 67,90% de contractes indefinits sobre un total de 81, és a dir, 55 contractes indefinits a joves d’entre 16 i 29 anys.


La va seguir la dels agents de compres amb un 60,78% de contractes indefinits (31 d’indefinits sobre 51). En cap altra de les 50 ocupacions amb més contractes es va assolir el llindar del 50% i, de fet, ni s’hi va apropar.

 
TAULES: