Com demanar la intervenció del Servei de Mediació Intercultural Comarcal?


Podeu fer la sol·licitud d’aquest servei, emplenant aquets  
formulari i enviant-lo.

El rebrem per correu electrònic i un cop analitzada la sol·licitud, el mediador intercultural o el tècnic del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració es posaran en contacte amb la persona que ha cursat la demanda.

També podeu fer la sol·licitud per fax. Us podeu descarregar el full de petició  
Clicant aquí