Comissió de seguiment del Protocol


La Comissió de seguiment del Protocol tindrà la funció general d´avaluar el funcionament del protocol i proposar accions a la XIAF per millorar el seu funcionament i per pal·liar les necessitats que es detectin des de l´observatori.
Aquesta Comissió està formada per referents de cada servei i àmbit.


Les seves funcions específiques són:
Analitzar les dificultat sorgides quan s´activen els circuits del protocol.

-Fer els informes corresponents proposant les millores pertinents.

-Demanar la informació necessària per poder completar la diagnosi comarcal als diferents serveis.

-Determinar les necessitats de Formació de la Xarxa i organitzar-les.

-Establir comissions de treball per diferents temes relacionats amb infància en risc.