Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l´emissió dels informes que siguin demanats pel propi Ple i pel/la Gerent.


Les Comissions informatives no poden tenir funcions decisòries.


Aquestes comissions informatives podran ser de caràcter general i permanent, per grans àrees funcionals o de caràcter especial, per al coneixement o estudi d´un tema concret i per un període determinat, seran integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal.


La designació, nombre i denominació de les comissions informatives de caràcter general, correspon al Ple Comarcal, i també la seva modificació o supressió.


COMISSIONS INFORMATIVES MANDAT 2015-2019
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
President: Jordi Mir Boix (CiU)

Vocals: • Dolors Agüera Martín (PSC)

 • Ignasi Bernabeu Villa (ERC)

 • Jan Catà Ten (CUP)

 • José Antonio Romero Carbonell (PP)

 • Montserrat Sanllehy Gilabert (ICV)

 • Francisco Avilés Salazar (C’s)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT
President: Josep Triadó Bergés (CiU)

Vocals: • Albert Sala Martínez (ERC)

 • David Gutíerrez López (PSC)

 • Marc Jiménez Torres (CUP) • José Antonio Romero Carbonell (PP)

 • Sebastian Tejada Garcia (ICV)

 • Francisco Avilés Salazar (C’s)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS MUNICIPALS
President: Odili Enríquez Pérez

Vocals: • Dolors Agüera Martín (PSC)

 • Josep Maria Molins Ballester (ERC)

 • Marc Jiménez Torres (CUP) • José Manuel López González (PP)

 • Sebastian Tejada Garcia (ICV)

 • Benito Martín Pérez González (C’s)


COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Presidenta: Alícia Rodríguez Luna (PSC)

Vocals: • Montserrat Garrido Romera (CiU)

 • Xavier Pla Bancells (ERC) • Jan Catà Ten (CUP)

 • José Antonio Romero Carbonell (PP)

 • Sebastian Tejada Garcia (ICV)

 • Francisco Avilés Salazar (C’s)


COMISSIÓ INFORMATIVA  D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
Presidenta: Sònia Moraleda Campayo (PSC)

Vocals: • Montserrat Garrido Romera (CiU)

 • Meritxell Romero Pinet (ERC) • Marc Jiménez Torres (CUP)

 • José Manuel López González(PP)

 • Montserrat Sanllehy Gilabert (ICV)

 • Benito Martín Pérez González (C’s)