Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l´emissió dels informes que siguin demanats pel propi Ple i pel/la Gerent.

Les Comissions informatives no poden tenir funcions decisòries.

Aquestes comissions informatives podran ser de caràcter general i permanent, per grans àrees funcionals o de caràcter especial, per al coneixement o estudi d´un tema concret i per un període determinat, seran integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal.

La designació, nombre i denominació de les comissions informatives de caràcter general, correspon al Ple Comarcal, i també la seva modificació o supressió.

Aquest mandat, les comissions informatives aprovades són les següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS

Inclou les matèries provinents de les àrees de Planificació Estratègica, Serveis als Municipis i Innovació i Serveis Generals, Organització i Recursos Humans

PRESIDENT: Andreu Bosch Rodoreda (ERC)

VOCALS:

 • Jofre Serret Ballart (JUNTSxCAT)
 • Dolors Agüera Martín (PSC)
 • Francisco Avilés Salazar (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia (ENG)
 • Jesús Sánchez-Marín Sánchez (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Com el seu nom indica, inclou les matèries provinents de l’àrea de Promocio Econòmica

PRESIDENTA: Laura Martínez Portell (JUNTSxCAT)

VOCALS:

 • Mª Teresa Vidal Peig (ERC)
 • Vanesa Muñoz Fernández (PSC)
 • Francisco Avilés Salazar (C’s)
 • Sebastian Tejada Garcia (ENG)
 • Jesús Sánchez-Marín Sánchez (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT

Inclou les matèries provinents de l’àrea de Medi Ambient i canvi Climàtic

PRESIDENTA: Montserrat Garrido Romera

VOCALS:

 • Laura Ribot Cuenca (ERC)
 • Sonia Moraleda Campayo (PSC)
 • Cristina Sancho Rodríguez (C’s)
 • Juan Antonio Casado Pizarro (ENG)
 • Miquel Rovira Mariné (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIAL

PRESIDENTA: Meritxell Romero Pinet (ERC)

VOCALS:

 • Jofre Serret Ballart (JUNTSxCAT)
 • Marián Gómez Téllez (PSC)
 • Cristina Sancho Rodríguez (C’s)
 • Juan Antonio Casado Pizarro (ENG)
 • Miquel Rovira Mariné (CUP)
 • Francesc Guillem Molins (PP)