Comissions Informatives

Comissions Informatives

Tenen com a funció l’estudi, l’informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple del Consell Comarcal. Els seus informes són preceptius, però no vinculants.

Les Comissions Informatives del Consell Comarcal del Maresme per al mandat 1003-2007 són les següents:

Comissió de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local
{.d}President:
Joaquim Ponsarnau i Cardelús(ERC)

Vocals:
Sr. Xavier Serra i Vigil (ICV-EA)
Sr. Xavier Amor i Martín (PSC)
Sra. Maria Pilar Jiménez i Gómez(PPC)
Sr. Guillem Aresté i Lluch (CIU){.d}


Serveis Personals
{.d}President:
Sr. Xavier Serra i Vigil (ICV-EA)

Vocals:
Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús(ERC)
Sr. Tomàs Esteban i Úbeda (PSC)
Sr. Francisco Avilés Salazar (PPC)
Sr. Jordi Baldevey i Emilio (CIU){.d}


Territori i Sostenibilitat
{.d}President:
Sr. Josep Jo i Munné (PSC)
Vocals:
Sr. Xavier Serra i Vigil (ICV-EA)
Sr. Albert Gallés i Villaplana(ERC)
Sr. José Manuel López González (PPC)
Sra. Montserrat Candini i Puig (CIU){.d}{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}