Comissió Permanent del Ple

Damià del Clot Trias – President (ERC)

Joaquim Arnó Porras – Vicepresident 1er (JUNTSxCAT)

Maite Viñals Clemente – Vicepresidenta 2a (ERC)

Montserrat Garrido Romera – Vicepresienta 3a i Presidenta de la Comissió Informativa de Medi Ambient (JUNTSxCAT)

Andreu Bosch Rodoreda – President de la Comissió Informativa de Serveis (ERC)

Meritxell Romero Pinet – Presidenta de la Comissió Informativa Social (ERC)

Jordi Mir Boix

Susana López Rico – Representant del Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Francisco Avilés Salazar – Representant del Grup comarcal de Ciutadans, Partido de la Ciudadania (C’s)

Sebastian Tejada Garcia – Representant del Grup comarcal En Comú Guanyem (ECG)

Miquel Rovira Mariné – Representant del Grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Francesc Guillem Molins – Representant del Grup Mixt