Comunicat a la població de Canet de Mar

Ja fa gairebé tres mesos que van iniciar-se les obres de canalització de les rieres Sant Domènec i Buscarons. Durant aquest temps s´ha mantingut l´opció de fer compatible les obres i la circulació de vehicles. Des del punt de vista tècnic, es tracta d´una actuació complicada, però sens dubte, és la menys incòmoda pels ciutadans.


Malgrat que normalment es pot circular encara que sigui amb algunes dificultats, hi ha moments en què és inevitable tallar la circulació o modificar-la en alguns trams. També, sens dubte, els estacionaments se´n veuen afectats.

La intenció de l´Ajuntament és la de mantenir mentre sigui possible, la coexistència de les obres i la circulació, sempre i quan es garanteixi la seguretat de les persones i els vehicles. Els talls a les vies urbanes es faran també quan siguin imprescindibles.

Per això us preguem que sigueu especialment curosos alhora de respectar els senyals circulatoris que aniran variant en funció que avancin les obres i que circuleu amb molta precaució, sobretot si a més hi coincideixen fenòmens meteorològics adversos.

Aquestes obres canviaran la imatge de Canet i suposaran una millora per a tothom, ciutadans, comerciants i visitants. Gràcies per ajudar-nos en el seu desenvolupament.