Concert de l’Orquestra de Cambra del Maresme

A les 22:00h a Ca’n Bartomeu CABRERA DE MAR l’orquestra interpretarà el següent programa: I Enric MORERA Quartet en Si Ricard Lamote de Grignon Lent expressiu Eduard TOLDRÀ Vistes al Mar II Felip PEDRELL Quatre cançons Manuel de FALLA El círculo mágico (de El amor brujo) G. ROSSINI Serenata per piccolo complesso

Data: 2002-09-10