Concessió de la gestió del servei públic de Transport adaptat “porta a porta” adreçat a persones amb discapacitat de la comarca del Maresme

 
Adjudicació provisional dels contractes de transport adaptat porta a porta
Anunci de licitació
 

Clic aquí per a pdf


– 
1.- Plec administratiu
– 
2.- Plec tècnic
– 
3.- Annex I
– 
3.1.- Annex I
– 
4.- Annex 2
– 
5.- Relació de documentació a presentar
– 
Model I.- Declaració responsable
– 
Model II.- Aval
– 
Model III.- Assegurança
– 
Model IV.- Oferta econòmica
– 
Model V.- Relació de vehicles El darrer dia per presentar propostes serà el 28 d’octubre