Conclusions


El món econòmic del Maresme va entrant en el nou paradigma de la Societat de la Informació. Tractant-se, però, d´un món molt plural i heterogeni, no es poden fer generalitzacions fàcils. Sí que la majoria d´empreses de la comarca han assolit ja uns mínims quant a la digitalització de les seves organitzacions i la connexió a la Xarxa, però també és cert que encara són moltes les empreses que no han anat gaire més enllà. L´obstacle principal no sembla pas ser el de la disponibilitat de personal qualificat, ja que les Universitats i el sistema de formació ocupacional i contínua, cadascú al seu nivell, estan fent la seva feina. Tampoc es constata que hi hagi un problema de dificultat a l´hora d´obtenir serveis avançats de suport, consultoria, assistència i recerca aplicada, ja que el Maresme compta amb institucions i empreses dedicades a aquest propòsit.

La clau de l´assumpte, doncs, està en el terreny cultural i en la conjuntura de confusió i incerteses en algunes vessants de la nova economia, al mateix temps que la bonança econòmica general treu urgència – aparentment – a la necessitat de canvi. De totes formes, cal confiar en l´efecte demostració que les empreses més avançades exerciran sobre les altres, i en la petjada que les noves generacions de directius, tècnics i personal (més familiaritzats amb les TICs i amb el món de la globalització) deixaran en l´activitat econòmica.

Entretant, es detecten moltes àrees de potencial que poden donar lloc a projectes interessants: des del teletreball fins al turisme o el comerç, passant per l´especialització en determinades tipologies d´empreses TIC.