Concurs de curtmetratges d’Alella

10è vídeo jove

  


El concurs consisteix en la realització d’un vídeo, o sigui, en viure l’experiència de rodar un curtmetratge amb pocs mitjans. Els joves han d’inventar una petita història i gravar-la en vídeo. Els objectius d´aquesta activitat són: estimular la capacitat creativa dels joves, mitjançant l’elaboració d’un projecte audiovisual que té diverses dificultats tècniques i organitzatives (redacció de guions, recerca de recursos per ambientar la filmació, etc.); afavorir l’ocupació del temps lliure amb una activitat divertida, sana i estimulant, i projectar les obres de la secció oficial –curts a competició- i de la secció Maresme –curts fora de competició- d´aquest concurs.
Poden participar en aquest concurs tots els joves d´entre 14 i 35 anys i de qualsevol nacionalitat (només els actors o les actrius poden tenir menys de 14 o més de 35 anys). La data màxima per a la presentació de vídeos participants és el dimecres 30 de setembre. Per més informació:
http://www.alella.cat/cat/serveis/joventut/concurs-video-jove.htm

Data: 2009-09-30

Lloc: Alella

Ho organitza: Ajuntament d’Alella – Pla Jove d’Alella