Concurs del Consell Comarcal del Maresme per cobrir una plaça de Tècnic/a de l’Observatori Laboral


El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant procediment de concurs lliure de la persona que ha d’ocupar temporalment la plaça de personal laboral, Tècnic/a de l’Observatori Laboral, per a la realització del servei consistent en la gestió de l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme.  
Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria (PDF)
– 
Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria (word)
-{h}Bases del concurs (PDF) {|}./ARXIUS/2008/DOCS/Taulell/BASES_TECNIC_OBSERVATORI_LABORAL.pdf{h}
– 
Bases del concurs (word)
– 
Instància per a concórrer al concurs (PDF)
– 
Instància per concórrer al concurs (word) El termini de presentació d’instàncies finalitza el 17 de maig