Concurs del Consell Comarcal per cobrir una plaça d’Enginyer Superior


La Comissió Permanent del Ple de 12 d’abril de 2005 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant procediment de concurs lliure de la persona que ha d’ocupar interinament la plaça d’Enginyer Superior, pertanyent a l´escala d´Administració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnica Superior, grup A.  
Edicte (PDF)
– 
Edicte (Word)
– 
Bases de la convocatòria (PDF)
– 
Bases de la convocatòria (Word)
– 
Instància (PDF)
– 
Instància (word) El termini de presentació d’instàncies finalitza el 17 de maig de 2005.