Concurs lliure per a la cobertura d’un lloc de treball de funcionari interí d’assistent/a social

 
Edicte, bases i convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’assistent/a social Publicació a : BOP- 121 de 21/05/2007 i a DOGC- 4889 de 23/05/2007 Per tant, l’últim dia per a presentar instàncies serà el 12/06/2007.