Concurs per a l’adjudicació de la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics del Maresme

 
Edicte
– 
Plec de clàusules jurídiques, administratives i econòmiques (I)
– 
Plec de clàusules jurídiques, administratives i econòmiques (II)
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juny de 2006