Concurs per a la contractació de la “Reenginyeria i implantació d’una gestió informatitzada d’expedients als Consell Comarcal del Maresme i diversos ajuntaments de la comarca”


La Comissió Permanent del Ple de 12 d’abril de 2005 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques, així com la corresponent licitació, per a la contractació de la reenginyeria i implantació d’una gestió informatitzada d’expedients per als ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, El Masnou, Mataró, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Mar i el Consell Comarcal del Maresme.  
Anunci de licitació del concurs
– 
Plec de Clàusules Administratives Particulars
– 
Plec de Clàusules Administratives Generals
– 
Plec de Condicions Tècniques de Gestió d’Expedients ANNEXOS:  
Activitats Fluxes d’Ocupació de Via Pública
– 
Activitats. Fluxe de Comunicació Prèvia
– 
Activitats. Fluxe de Comunicació Prèvia.CUB
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex I
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex II.1
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex II.2
– 
Activitats. Fluxe de Llicència, Annex III
– 
Activitats. Fluxe d’Adequacions
– 
Obres Fluxe Bàsic. Llicència Obra Major
– 
Disciplina Fluxe de Comunicació Prèvia
– 
Disciplina Fluxe de Disciplina
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex I
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex II
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex II.2
– 
Disciplina Fluxe de Llicència. Annex III
– 
Disciplina Fluxe d’Ocupació Via Pública
– 
Disciplina Fluxe d’Adequacions El termini de presentació de propostes per part de les empreses interessades finalitza el 10 de maig de 2005