Concurs públic per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic d’acollida amb monitors per als alumnes d’educació infantil del Maresme afectats per la sisena hora (SA6)


Publicat a:

  • BOP: 274 DE 15.11.07
  • DOGC: 5010 DE 16.11.07


 L’últim dia per presentar pliques serà el 29.11.2007