Conferència del Vicepresident del Parlament Europeu, Joan Colom

La política de la Unió Europea vers les Administracions Locals en la perspectiva de l’ampliació: 11 de maig de 2001. En motiu del Dia d’Europa (9 de maig) es va organitzar una conferència sobre el finançament europeu per a les administracions locals després de l’ampliació, impartida pel Sr. Joan Colom i Naval (Vicepresident del Parlament Europeu). Aquest acte va comptar amb el recolzament de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que va facilitar al SRE documentació útil per a la conferència. El nombre d’assistents a la conferència va ser de 30 persones (capacitat màxima de la Sala de Plens del Consell Comarcal).