Contractació de Pràctiques _ Ajuntament d’Argentona

L’Ajuntament d’Argentona ha sol·licitat una subvenció que permetrà  la contractació de 3 joves amb contracte de practiques durant 6 mesos a jornada completa.


Els llocs a cobrir a l’Ajuntament són:

1 Auxiliar administratiu (CFGM, CFGS, o superior o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional).

1 Tècnic/a d’orientació/a ( diplomat /da, o equivalent o superior en la branca de ciències socials i jurídiques)

1 Enginyer/a tècnic/a en obres públiques (diplomat /da, o equivalent o superior en la branca d’enginyeria)


Per a participar porta o envia el teu currículum a :


SEMPRE


c/ Gran 61, altell


sempre@argentona.cat