“Contractació de subministraments d´energia elèctrica als ens locals de la comarca del Maresme II”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Procediment negociat sense publicitat mitjançant subhasta electrònica

DOCUMENTS:
Anunci Mesa de Contractació:
Hipervincle


Hipervincle


Hipervincle