Contracte administratiu per a la direcció d’obres i assessorament en la contractació de 6 obres incloses en el PSARU 2006-2008

 
Adjudicació provisional
-Licitació Termini de presentació de sol·licituds: 1 d’agost de 2008 {.d} 
Anunci de licitació .
– 
Plec de clàusules administratives particulars {.d}