Contracte d’obres i serveis per a la remodelació del pretractament de l’EDAR de Teià

El termini de presentació de pliques finalitza el 23 d’abril