contracte per al subministrament d’un sistema de gestió d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens locals de la comarca

Decret d’adjudicació definitiva a l’empresa ABS INFORMATICA SL (ABSIS) del contracte pel subministrament d’un sistema de gestió d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens locals de la comarca,
 

Clic aquí per a pdf