Contractes a homes a l’Alt Maresme

 

Com hem dit, el 49,29% dels contractes generats a l´Alt Maresmes els van formalitzar homes, un total de 19.086. D´aquests, 2.502 van ser indefinits i 16.584 temporals. És a dir, els contractes indefinits van representar el 13,11% i els temporals el 86,89%. Per tant, el pes de la contractació indefinida fou lleugerament major pels homes que per les dones.


En la taula 6.2 hem recollit les 50 ocupacions amb més contractes a homes. També en aquest cas l’ocupació amb més contractes va ser la dels cambrers assalariats amb 3.930 contractes, el 7,94% dels quals van ser indefinits. Amb 1.395 contractes la dels peons de les indústries manufactureres ocupà el segon lloc amb un pes de la contractació indefinida del 6,59%, bastant superior al que hem vist per les dones per la mateixa ocupació (1,31%).


Quant als contractes indefinits, se’n van crear 312 per a l’ocupació dels cambrers assalariats, 148 per a la dels venedors de botigues i magatzems i 100 per a la dels cuiners assalariats. Però cap d’aquestes tres ocupacions va ser aquella en què els contractes indefinits van tenir un pes major.


L’ocupació amb un major pes de contractes indefinit va ser la dels agents i representants comercials amb un 46,05%. La seguí la dels mecànics i ajustadors de vehicles de motor (44,16%) i la dels empleats domèstics amb un 35,62%.


Cal ressaltar que si bé la contractació indefinida va ser major entre els homes que entre les dones, en el cas dels homes cap de les 50 ocupacions amb més contractes va assolir el llindar del 50% de contractació indefinida.

 
TAULES: