Contractes Administratius

 
Concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme