Convocatòria d’ajuts als ajuntaments per a les despeses ocasionades pel temporal del mes de novembre

La Diputació de Barcelona ha obert una línia de subvencions i ajuts econòmics per als ens locals per fer front a les despeses extraordinàries ocasionades pel temporal del passat mes de novembre. Podeu consultar el Decret de Presidència i accedir a la fitxa de sol.licitud a través del Web de la
Diputació de Barcelona