Convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

termini de sol·licitud: 14 de febrer de 2008

 
Convocatòria d´ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (any 2008)