Convocatòria de la Diputació de Barcelona d´ajuts en espècie consistents en l´elaboració d´inventaris de béns

{h}Convocatòria d´ajuts en espècie consistents en l´elaboració d´inventaris de béns. Convocatòria de la Dipuació de Barcelona per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants. {|}./ARXIUS/2009/SIM/20_2009elaboracioinventaris_ajunt.5000_hab..doc{h}