Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 632687).

Núm: 42/2022Data: 16 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 632687).
DOGC: 8690, de 16/06/2022
Resolució: ACC/1840/2022, de 2 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

Modificació bases reguladores- justificacions

Modificació bases reguladores- càlcul percentatge subvenció

Modificació bases reguladores- apartat 2 base reguladora 1
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: :
entitats locals
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Servei del catàleg de tràmits:
ACA-CIS008 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 1/2022
(vegeu l’apartat 5 de la convocatòria)
Presentació sol·licituds: amb formularis habilitats (vegeu la base reguladora 4)
 

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
31 d’agost de 2022
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15