Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 631957).

Núm: 37/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 631957).
DOGC: 8687, de 13/06/2022
Resolució: EMT/1794/2022, de 3 de juny

 CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  – modificació
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3.2)
  
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles


Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 11)

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
15 de juliol de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2022 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local, que estableix l’apartat 2.1.a) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre).
                                      
 
Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)
 
 
 


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15