Convocatòria de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2022 (ref. BDNS 626357).

Núm: 30/2022Data: 30 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2022 (ref. BDNS 626357).
DOGC : 8670- 18/05/2022
Resolució: CLT/1444/2022, de 9 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
Ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat.

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
Es poden subvencionar tres tipus de projectes:
a) Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
b) Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
c) Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15