Convocatòria i Bases per a la selecció amb caràcter temporal d’una plaça de Tècnic de Recursos Europeus

 
Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria del corresponent procés selectiu
– 
Bases del concurs per a la selecció del personal laboral per a la cobertura temporal d’una plaça de Tècnic de Recursos Europeus
– 
Instància per presentar la sol·licitud L’últim dia de presentació d’instàncies és el 25 de gener.