Convocatòria per a l´any 2012 de l´àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació de la Diputació de Barcelona (XBMQ)

Convocatòria per a l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació de la Diputació de Barcelona (XBMQ)

Els terminis de presentació de sol·licituds: Són diferents en funció del programa:

01/03/2012 – recursos econòmics
30/06/2012 – recursos tècnics i materials
30/09/2012 – recursos tècnics i materials
31/12/2012 – recursos tècnics i materials