Convocatòria per a la concessió de subvencions a ajuntaments de menys de 20.000 habitants en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència per a l’any 2006