Convocatòria per a operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER – eix 1, per al període 2007-2013

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’agost de 2010

 
Convocatòria per a operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER – eix 1, per al període 2007-2013