Convocatòria per cobrir una plaça de tècnic mig d’habitatge del CCM

Termini de presentació d’instàncies: 14 de gener

 
Edicte, bases i convocatòria per cobrir una plaça de Tècnic Mig d’Habitatge per al Consell Comarcal del Maresme
– 
Edicte de subsanació d’un error de transcripció de les bases per cobrir una plaça de Tècnic Mig d’Habotatge per al Consell Comarcal del Maresme El termini de presentació d’instàncies finalitza el 14 de gener.