Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Descripció
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva comprèn diferents centres i serveis sanitaris per la població de les dues comarques. L’objectiu de la Corporació és atendre de manera integral les necessitats de salut dels ciutadans.

A la pàgina web es poden veure els serveis que ofereix el Consorci. Des de la visió i els valors de l’organització fins els centres que en formen part, l’atenció al ciutadà, el voluntariat o la formació, entre d’altres.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

Territori d’actuació al Maresme
Maresme

Adreça electrònica
 
salut@salutms.cat

Pàgina web

www.salutms.org


Observacions:
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva esta formada per cinc centres d’atenció primària, dos hospitals aguts i tres centres sociosanitaris. Des de l’enllaç es pot trobar la informació necessària de cada un d’aquests centres que formen part de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.